Bomen en windmolens gaan niet samen op Goeree-Overflakkee? – iGO.nl Nieuws Goeree Overflakkee

Regio – Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor bomen. ‘Het waterschap Hollandse Delta gaat nu veel zorgvuldiger om met bomen. Veel bomen zijn ontkomen aan kap en er wordt structureel herplant. Veel gehoorde reactie bij onze acties voor het behoud van bomen was: ‘Bomen moeten wijken voor windmolens’. Algemene opvatting lijkt te zijn dat (…) bomen de prestaties van een molen negatief beïnvloeden. Ook bij het waterschap lijkt die opvatting te heersen…’, aldus Water Natuurlijk Hollandse Delta. Lees meer >> Vervolg Ruim baan voor windmolens Algemene opvatting lijkt te zijn dat windmolens op de vlakte moeten staan. In de volle wind en dat bomen de prestaties van een molen negatief beïnvloeden. Bij plannen om bomen te kappen wordt dat nooit onomwonden gezegd. Slecht voor het draagvlak waarschijnlijk en we moeten nu eenmaal zo snel mogelijk van de fossiele energie af. Ook bij het waterschap lijkt die opvatting te heersen. De aanplant langs de buitendijk bij Oude Tonge stopt bij de nieuw gebouwde windmolens. Ook onderzoekt het waterschap of voor nog te bouwen molens langs het Volkerak opnieuw bomen gekapt moeten worden. Het ziet er naar uit dat deze heersende opvatting door de versnipperaar kan. Verbetering prestaties Onderzoek van de Universiteit van Twente duidt er op dat bomen en andere obstakels in de heersende windrichting bij windmolens de prestaties van een molen zelfs verbeteren. Over dit onderzoek werd gepubliceerd in het blad Wetenschap van begin dit jaar, onder de titel “Barrières geven windmolens een boost” . Bomen of andere barrières blijken de wind naar boven te stuwen in de richting van de rotorbladen met als gevolg een rendementsverhoging van wel 10%, aldus dat artikel. Dit zou er voor pleiten om bij windmolens juist extra bomen aan te planten. Twee vliegen in een klap. We wekken meer duurzame energie op en we leggen extra CO2 vast in de bomen. Water Natuurlijk adviseerde het College van Dijkgraaf en Heemraden om bij de afwegingen voor het kappen en het planten van bomen rekening te houden met het onderzoek van de Universiteit van Twente. Het College zegde dit toe. Meer bomen is een belangrijk speerpunt voor Water Natuurlijk en daar blijven we aan werken. Tekst Joost Kievit, Water Natuurlijk Hollandse Delta