Gemeente Assen verder op weg naar circulaire afvalverwerking – Gemeente Assen

Bevorderen van gescheiden afvalinzameling bij scholen en verenigingen, invoeren van GFT-containers voor appartementen, ook in de winter elke twee weken GFT afval ophalen, minder vaak ophalen van oud papier en onderzoek doen naar apart inzamelen en verwerken van luier- en incontinentiemateriaal. Deze maatregelen wil het college de komende jaren invoeren om afvalinzameling en afvalscheiding te optimaliseren, als onderdeel van de overgang naar een circulaire economie. Doel is om toe te werken naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar.