Regionale Energiestrategie niet instemmen, maar inzien

Op de agenda van de gemeenteraad stond het concept Regionale EnergieStrategie (RES) Drenthe. De raad moest beslissen over “Kennis te nemen van de concept-RES Drenthe.” En “In te stemmen met een bijdrage van Assen van 0,191 TWh aan de concept-RESBron: RTV Assen

Nieuwe kansen voor laaggeletterden in Assen

Laaggeletterdheid is een groot probleem waar in Assen zo’n 7300 mensen mee te maken hebben. Het college heeft nu een vervolgaanpak opgezet waar de raad unaniem mee instemde.Liane Heijs (ChrU) pleitte voor een integrale aanpak “niet over de hoofdenBron: RTV Assen

Geen unanieme aanpak van onderwijsachterstanden

In de consulterende vergadering over de aanpak van de onderwijsachterstanden bleek al dat de raad niet eensgezind was. Alle argumenten uit die vergadering werden weer uit de kast gehaald. Uiteindelijk stemden alleen CDA en lijstDeen tegen.Stigmatisering     Lian Heijs (ChrU)Bron: RTV Assen

Wethouder Pauwels hoeft niet te verhuizen

In de gemeentewet is geregeld dat wethouders moeten wonen in de gemeente waar ze wethouder zijn. Als daar een uitzondering opgemaakt wordt, moet de raad daar jaarlijks een besluit over nemen. Gisteravond besloot de raad dat wethouder Mirjam Pauwels inBron: RTV Assen