Nieuwe noodverordening VRD 26 maart – Gemeente Assen

Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd.Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximum van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Gemeente Assen en Voedselbank gaan nauw samenwerken – Gemeente Assen

Tot afgelopen 23 maart verstrekte Voedselbank Hart van Drenthe met een grote groep vrijwilligers wekelijks voedselpakketten. Nu de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn aangescherpt, kan een groot deel van de vrijwilligers, die behoort tot de risicogroep, tijdelijk niet meer helpen. Er is hulp nodig bij het verstrekken van de voedselpakketten. In Assen gaat de gemeente de voedselbank helpen.