Inwoners geven mening over uiterlijk transformatorhuisje – Baarnsche courant

[BAARN] Inwoners van de gemeente Baarn kunnen van 11 tot en met 29 januari hun voorkeur uitspreken over het uiterlijk van het transformatorhuisje op de Brink in het centrum van Baarn. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het huisje, dat in februari 2020 geplaatst werd, beter in de omgeving te laten passen. Daaruit zijn zes opties gekomen. Via de website baarn.nl/brink kunnen inwoners doorgeven welke optie hun voorkeur heeft. Het resultaat van de stemmen wordt als zwaarwegend advies voorgelegd aan het college.