Waterschap Limburg hervat werk aan project Schelkensbeek bij Beesel – GroeneRuimte.nl

Waterschap Limburg gaat op 30 maart verder met werkzaamheden rondom project Schelkensbeek. Het gaat om maatregelen die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendig watersysteem, zoals opgenomen in het projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1. De werkzaamheden bestaan uit het herprofileren van een aantal watergangen in het gebied Meerlebroek tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73 en het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers. Het werk zal tot ongeveer 1 mei duren. De uitvoering van de tweede fase van dit gebiedsproject is voorzien voor begin 2021.