Zorgwethouders trekken bijna 55 miljoen uit voor preventie: ‘Met broccoli zwaaien heeft geen zin’ – Omroep West

Op het gebied van gezondheid, armoede en jeugdzorg wil de gemeente Den Haag een grote omschakeling maken: niet meer problemen achteraf oplossen, maar ze voor zijn. Preventie, dat is waar wethouders op inzetten. Ze trekken tot 2026 bijna 55 miljoen uit voor een ‘Haagse Preventieaanpak’: ‘Het belangrijkste is dat de patronen waarmee dezelfde problemen van generatie op generatie worden doorgegeven, worden doorbroken.’

IGJ ziet te weinig aandacht voor betalingen bedrijven aan artsen

Ziekenhuizen hebben te weinig zicht op betalingen die medische hulpmiddelenleveranciers doen aan artsen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier nu vier ziekenhuizen op gecontroleerd en oordeelt bij alle vier een gebrek aan “intern inzicht en controles”. De ziekenhuizen voldoen daardoor niet aan de eisen die de wet stelt om belangenverstrengeling te voorkomen. Bestuurders en artsen bleken ook “onvoldoende op de hoogte” van de wet- en regelgeving en van de speciaal hiervoor opgestelde Gedragscode Medische Hulpmiddelen.