Kerstactie de Horizon voor kinderen A.Z.C. dankbaar ontvangen

KATWIJK – In de kerstviering van R.K.B.S. de Horizon donderdagavond 22 december 2016 in de Katwijkse r.-k kerk is er een actie gehouden voor het A.Z.C. in Katwijk. In deze viering stonden immers ook de vluchtelingen centraal bij het opgevoerde kerstspel, zo ook in de gezongen liederen waar kinderkoor De Vrolijke Noot het muzikale voortouw nam. Er werd na afloop bij de deurcollecte gul gegeven door de aanwezigen met als schitterend eindbedrag € 500,- De laatste ochtend voor de kerstvakantie mochten vier kinderen de Horizon vertegenwoordigen en de cheque op het A.Z.C. overhandigen.

Beheercommissie parochiekern in Katwijk met drie nieuwe gezichten

KATWIJK – Per 1 januari 2017 heeft het parochiebestuur van de H. Augustinus drie nieuwe leden in de beheercommissie (BC) van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk benoemd. Na een jaar van een eenhoofdige bezetting van de BC door Jeanne van der Valk is men erg blij dat de BC er drie nieuwe gezichten, en meer, bij heeft. Met elkaar verzorgen ze op hoofdlijnen de dagelijkse leiding van deze parochiekern waar zeer veel vrijwilligers actief zijn in de meest uiteenlopende werkgroepen. De contactpersonen van werkvelden als liturgie, gemeenschapsopbouw, catechese, diaconie enz. komen bijeen in de pastoraatgroep waar plannen verder op elkaar worden afgestemd.

Vermist!

NOORDWIJK ZH – In de nacht van 23 op 24 december is een houten bankje ontvreemd van de Moelenshof in Noordwijk. Dit bankje heeft grote emotionele waarde en zal voor de dief nauwelijks waarde in euro’s opleveren.

Kerstmis vieren in de katholieke kerk in Katwijk

KATWIJK – De deuren van de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn staan met de vieringen in deze kerstperiode wijd open voor hen die het kerstfeest mee willen vieren. Wat is er nu leuker dan schouder aan schouder in de kerkbanken te zitten om te luisteren naar het kersverhaal en vele prachtige gezongen liederen in verschillende talen? Natuurlijk zijn er ook de traditionals onder de kerstliederen die in een samenzang een mooie plek krijgen. Bij de kerstvieringen worden zeker de beamers gebruikt om teksten en pakkende beelden te projecteren.