Voorstel Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe naar Raden en Staten

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun Raden en Staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartagenda op …