Blauwalgengroei in vijver Bovendonksestraat in Hoeven

In de middelste bergingsvijver langs de Bovendonksestraat, te hoogte van de Boterbloemlaan, de Pinksterbloemlaan en de Bosanemoon in Hoeven is door waterschap Brabantse Delta blauwalgenbloei geconstateerd. Blauwalgen zijn bacteriën die giftige stoffen afscheiden. Mensen en dieren kunnen jeuk krijgen bij contact met het water of buikkrampen wanneer zij het water

Klachtenregistratie 2019

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de gemeente de schriftelijk ontvangen klachten registreren. In 2019 zijn in totaal 22 schriftelijke klachten ontvangen (ter vergelijking: 2018: 15, 2017: 15, 2016: 12). Zoals bepaald in de wet wordt deze registratie voor iedereen ter inzage gelegd en gepubliceerd.Bron: Gemeente Halderberge

Reiniging straatkolken gemeente Halderberge

Saver is gestart met het reinigen van de straatkolken in de gemeente Halderberge. Vorige week stond Stampersgat en het noordelijke deel van Oud Gastel op de planning. De komende weken volgen de andere kernen in de gemeente.Bron: Gemeente Halderberge