Extra afvalcontroleurs

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om twee toezichthouders aan te nemen. Zij gaan werken als afvalcontroleurs van Saver NV. De afvalcontroleurs zijn belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening. Zij kunnen ingezet worden op o.a.:Bron: Gemeente Halderberge

Ontwerpbestemmingsplan Bernardushof in Oud Gastel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 juli 2019, gedurende zes weken (tot en met woensdag 21 augustus 2019) voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bernardushof in Oud Gastel’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader …