‘Hoe bedienen we onze inwoners het best?’ | Al het nieuws uit Heiloo – Rodi.nl

HEILOO – Dinsdag was er een raadsinformatieavond (RIA) over het onderzoek naar bestuurskracht. Er ging een moment voor de pers aan vooraf. Daarin konden vragen worden gesteld aan de begeleidingscommissie voor dit onderzoek. In die commissie zitten leden van de gemeenteraad van de diverse partijen. De raad had een paar weken geleden, niet unaniem, een motie aangenomen waarin om zo’n onderzoek wordt gevraagd. Een meerderheid van de raadsleden wil wel eens onderzocht hebben hoe nu het best de belangen van de inwoners kunnen worden behartigd. Er zijn zorgen over de steeds maar stijgende kosten van het ambtelijk samenwerkingsverband BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en over de op momenten te geringe ambtelijke capaciteit, waardoor projecten vertraging oplopen of soms zelfs nauwelijks van de grond komen. “De democratie kan zo niet goed genoeg haar werking hebben”, zo zijn de geluiden.

Heiloo nog beter besturen – Uitkijkpost Media B.V.

HEILOO – De gemeenteraad van Heiloo heeft besloten om dit jaar een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren om te onderzoeken hoe de gemeente in de toekomst de belangen van haar inwoners het beste kan behartigen. Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop de bestuurlijke toekomst van Heiloo er uit kan zien, zodat het dorp leefbaar en financieel gezond blijft en waar inwoners het beste worden bediend. Voorafgaand aan de Raadsinformatievergadering op 14 mei was er een persinformatiemoment met fractievertegenwoordigers om de plannen nader toe te lichten.

Bedside Singers Heiloo zingen aan het sterfbed, voor ‘de ziel op reis’. ‘Zo te zingen, in een stille kamer, dat raakt mensen’ – Noordhollands Dagblad

Van ’Hallelujah’ en Taizé-liederen tot ’Love me tender’ en ’Aan de Amsterdamse grachten’; het afgelopen jaar hebben de negen leden van Bedside Singers Heiloo gerepeteerd op het voorgeschreven repertoire van de meest uiteenlopende liederen. Ze zijn er nu klaar voor om te zingen voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Bedside Singers Heiloo zingen aan het sterfbed, voor ’de ziel op reis’. ’Zo te zingen, in een stille kamer, dat raakt mensen’

Van ’Hallelujah’ en Taizé-liederen tot ’Love me tender’ en ’Aan de Amsterdamse grachten’; het afgelopen jaar hebben de negen leden van Bedside Singers Heiloo gerepeteerd op het voorgeschreven repertoire van de meest uiteenlopende liederen. Ze zijn er nu klaar voor om te zingen voor mensen in de laatste fase van hun leven.