Overnachtingen in regio fors ingeperkt

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de overnachtingsmogelijkheden fors ingeperkt. Zo komt er vanaf vrijdag 12.00 uur ’een verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf’, zoals dat in de noodverordening van de VRHM wordt omschreven. De maatregel moet ertoe bijdragen dat de verspreiding van het coronavirus wordt ingeperkt. Tot het gebied van de VRHM behoren naast Leiden en omringende plaatsen ook de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek.