Laagste gemiddelde brutojaarinkomens in regio Noordoost Fryslân – RTV NOF

NOORDOOST FRYSLAN – De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zitten in de top vijf van laagste gemiddelde brutojaarinkomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers op allecijfers.nl. Het landelijk gemiddeld brutojaarinkomen over 2022 is volgens het CPB € 38.500. Het gemiddeld brutojaarinkomen van deze gemeenten zijn € 21.900 (Achtkarspelen), € 22.300 (Dantumadiel) en € 22.500 […]

Arriva plaatst twee bushaltes bij vestigingen Dokwurk in Dokkum na succesvolle proef – Leeuwarder Courant

Vervoerder Arriva plaatst bij de vestiging van sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk aan de Hendoweg in Dokkum een permanente bushalte. In januari 2022 werd gestart met een tijdelijke halte, die proef blijkt succesvol. Daarnaast wordt een tweede extra stop bij een vestiging van Dokwurk aan de Holwerderweg geplaatst. Beide haltes blijven in ieder geval tot eind 2024.

Meer Menstruatieproducten Uitgifte Punten in Noardeast-Fryslân – RTV NOF

DOKKUM – Noardeast-Fryslân gaat het aantal Menstruatieproducten Uitgifte Punten (MUP’s) uitbreiden.  Er zijn dit jaar al twaalf van dergelijke punten opgezet. Voor de uitgiftepunten is 9000 Euro beschikbaar en worden ingericht in samenwerking met het Armoedefonds. Noardeast-Fryslân en het Armoedefonds werken samen in de strijd tegen menstruatie-armoede.  Op dit moment zijn er uitgiftepunten in de […]