Gemeente stelt plan voor toekomst van Dorst vast

Het college van B&W heeft de visie voor Dorst vastgesteld en legt die nu ter kennisname voor aan de gemeenteraad. In de visie wordt beschreven hoe de toekomstige ontwikkeling van het dorp eruit moet gaan zien. Toekomst DorstWethouder Marcel Willemsen: “Ik ben enorm trots op het proces en …

Billy Tomas geeft vanmiddag gratis optreden in Stadstuin de Schelp

Op zondag 22 mei geeft singer/songwriter Billy Tomas om 15.00 uur een gratis zondagmiddagconcert in Stadstuin de Schelp aan de Vijzel.Billy ThomasZondagmiddag treeft Billy Thomas op tijdens de zondagmiddagconcerten in Stadstuin de Schelp. Billy Tomas, geen onbekende in Oosterhout, begon met gitaar spelen en zingen vanaf een jaar of twaalf. …