Avondklok vanaf 23 januari

 Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen Verklaring Avondklok’meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. Hier vindt u de Eigen VerklaringBron: Gemeente

Thuis voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen 2021

 Leuk, gezellig en leerzaam‘Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving. Dat betekent dat er vanaf jonge leeftijd (baby) veel met het kind wordt gepraat, dat het kind wordt gestimuleerd om zelf te praten en dat  de interactie tussen ouder en kind wordt bevordert.Bron: Gemeente

Aanvragen subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV)

 Meer info vindt je op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvlDetailhandelaren ontvangen bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag wordt automatisch bij de TVL opgeteld.Wacht niet af met het aanvragen van TLV, want het loket is op 29 januari 17:00 uur gesloten enBron: Gemeente