Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid

Na intensief overleg in de afgelopen maanden hebben partijen – Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS – gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak voor het Limburgse waterveiligheidsbeleid. Aanleiding zijn de uitkomsten van de Bestuursopdracht Waterveiligheid; voor ongeveer de helft van deBron: Provincie Limburg

Koningsdag Maastricht 2020 gaat niet door

De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg hebben besloten Koningsdag 2020 in Maastricht niet door te laten gaan. Reden is de impact van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.Bron: Provincie Limburg