Limburg ontmoet elkaar op WijZijnLimburg

Eén multimediaal platform waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren met als doel een gelukkiger en gezonder Limburg. Dat is WijZijnLimburg. Op 23 september wordt deze online community door gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) gelanceerd in het L1 programma Avondgasten. Het platform is gevormd op initiatief vanBron: …

Toekomst zuidelijk OV: miljarden euro’s nodig voor spoor- en HOV-netwerk

Om het openbaar vervoer in Zuid-Nederland toekomstbestendig te maken, is minimaal 3,5 miljard euro nodig voor investeringen in knooppunten, infrastructuur en andere verbeteringen op en rond het spoor. Dat is de belangrijkste bevinding van de regionale uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040, dat de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebbenBron: Provincie Limburg

Fondsen op Naam geven sociale impuls aan Limburg

Kleinschalige burgerinitiatieven een extra impuls geven zodat ze kwetsbare Limburgers nóg beter kunnen helpen en gemeenschappen versterken. Dat is wat de Provincie Limburg beoogt met de voortzetting van de samenwerking met het Oranje Fonds en Kansfonds tot juli 2023. Speciaal hiervoor zijn vrijdag 18 september 2020 twee Limburgse Fondsen opBron: Provincie Limburg

Asbroekerheide in Leudal mogelijk stilste plekje van Nederland

Het gebied Asbroekerheide in Roggel, gemeente Leudal, is vanaf volgende week mogelijk het stilste plekje van Nederland. Sinds 2003 heeft de Provincie Limburg tijdens monitoring-ronden telkens een dalend aantal decibellen geregistreerd. Jaarlijks daalde het geluid met gemiddeld 1 dB(A).Bron: Provincie Limburg

Einstein Telescoop: aanvraag voor Europese routekaart (ESFRI 2021) ingediend

Het Europese consortium van wetenschappers rond de Einstein Telescoop heeft de aanvraag opgeleverd voor de aanstaande Europese routekaart voor grote onderzoeksfaciliteiten: de ESFRI roadmap 2021. Deze aanvraag is 9 september jl. ingediend. De besluitvorming over de routekaart wordt najaar 2021 verwacht. De grensregio rond Zuid-Limburg wordt opgevoerd als één vanBron: Provincie Limburg