Uitreiking drie Koninklijke Onderscheidingen Uitgeest – De Uitgeester

Op vrijdag 3 juli werden door burgemeester Goedhart de drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt die in april zijn toegekend. Dit jaar zijn de drie inwoners van de gemeente Uitgeest: de heer A.A. Deijle, de heer A.A. Starreveld en de heer W.A.M. Weber. Omdat het daadwerkelijk opspelden vanwege het coronavirus niet kon plaatsvinden is landelijk daarvoor een alternatief gevonden. De lintjes zullen niet worden opgespeld, maar uitgereikt. Zo werd de 1,5 meter maatregel gerespecteerd. 

Gemeente Uitgeest kapt zieke en dode bomen – De Uitgeester

UITGEEST- Een aantal jaar waren de bomen binnen de gemeentegrenzen vrij van de iepziekte. Nu is het tij gekeerd. Bij een aantal bomen is de iepziekte geconstateerd. De bomen die zijn aangetast worden zo spoedig mogelijk weggehaald. Dat is noodzakelijk, omdat de iepziekte besmettelijk is en snel andere gezonde iepen kan aantasten. Dit is wettelijk verplicht. Daarnaast worden bomen die door de droogte ten onder gaan geïnventariseerd en in september worden verwijderd.

Drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Uitgeest

UITGEEST – Op vrijdagochtend 3 juli is door burgemeester Goedhart van Uitgeest de drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt die in april zijn toegekend. Dit jaar zijn de drie inwoners van de gemeente Uitgeest: de heer A.A. Deijle, de heer A.A. Starreveld en de heer W.A.M. Weber. Omdat het daadwerkelijk opspelden vanwege het coronavirus niet kon plaatsvinden is landelijk daarvoor een alternatief gevonden. De lintjes werden niet opgespeld, maar uitgereikt. Zo wordt de 1,5 meter maatregel gerespecteerd. Ook het aantal aanwezigen is beperkt tot de partner en vijf genodigden per decorandus.

Sportvisserij: Duurzame energie niet ten koste van flora en fauna

UITGEEST – De sportvisserij steunt doelstellingen om het opwekken van energie te verduurzamen. Net als natuurorganisaties als Natuurmonumenten en de Vogelbescherming maakt de sportvisserij zich zorgen over de effecten op flora en fauna. Zo is bijvoorbeeld onvoldoende bekend over de gevolgen voor de onderwaterwereld bij zonnepanelen op water.Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken vanuit het klimaatakkoord samen aan regionale energie strategieën.

Gemeente Uitgeest heeft over 2020 een financieel tekort

UITGEEST – De gemeente Uitgeest heeft momenteel over 2020 een financieel tekort. Dat is volgens de gemeente deels te verklaren door extra kosten en inkomstenverlies als gevolg van de coronacrisis. Anderzijds wordt dit tekort, net als in veel andere gemeenten, grotendeels veroorzaakt door de stijgende zorgkosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft, en de zwaarte van deze zorg, nemen toe.

Burenruzie oplossen doe je zo – De Uitgeester

UITGEEST – Buurtbemiddeling Uitgeest is landelijk erkend. Het wordt gefinancierd door de Gemeente Uitgeest en wooncorporatie Kennemer Wonen. De geschetste situatie is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en niet terug te herleiden naar een specifieke burenklacht.