Belasting verhoogd met anderhalf procent

VEENENDAAL – De raad heeft de bevoegdheid om de gemeentelijke belastingen (bijv. OZB en afvalstoffenheffing) vast te stellen. Voor 2020 werd de raad voorgesteld om de gemeentelijke belastingen en heffingen te verhogen met 1,5%. Het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020 werd met 31 stemmen voor unaniem aangenomen.

Verhoging parkeertarief met anderhalf procent

VEENENDAAL – De raad besluit jaarlijks over een trendmatige verhoging (1,5% voor 2020) van de parkeertarieven in Veenendaal. Daarnaast werd de raad nu voorgesteld om een tarief van € 45,17 per jaar in te voeren voor de eerste parkeervergunning voor bewoners in het centrumgebied en de schil daaromheen. Het raadsvoorstel Jaarlijkse aanpassing tarieventabel parkeren werd …

‘Ton’ voor verkeer van en naar Kwintelooijen

VEENENDAAL – De gemeente Veenendaal werkt samen met de gemeente Rhenen aan het beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van recreatiegebied Kwintelooijen en besloot 100.000 euro te besteden aan de verkeersafwikkeling. Het gewijzigde raadsvoorsel werd met 31 stemmen unaniem aangenomen.De gemeenten willen de verkeersveiligheid vergroten en het fietsgebruik stimuleren. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen nodig …

Raad spreekt over samenwerkingsverband Regio Foodvalley

VEENENDAAL – In december staat de agenda van de raad voor een belangrijk deel in het teken van Regio Foodvalley. Er liggen een aantal voorstellen aan de raad voor die betrekking hebben op dit regionale samenwerkingsverband. Naast dit onderwerp zijn er in december nog enkele andere onderwerpen die de aandacht van …