Openingstijden rond de feestdagen

Het gemeentehuis, de studiezaal van het gemeentearchief, de gemeentewerf en de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorst in het Kulturhus hebben afwijkende openingstijden rond de feestdagen.Dinsdag 18 december open tot 14.30 uurHet gemeentehuis en de gemeentewerf zijn vanaf 14.30 uur gesloten. MNVoorst …

De voordelen van zonnepanelen

Voorst gaat voor duurzaam! Naast energiebesparing zet de gemeente Voorst in op kleinschalige energieopwekking.Dak geschikt voor zonnepanelen?Op zonatlas.nl/voorst rekent u door middel van een rekenmodule snel uit welke voordelen een investering in zonnepanelen voor u heeft en wat het u eventueel oplevert. De standaardberekeningen zijn aan …

Duurzaam uw huis verwarmen

Voorst gaat voor duurzaam! Een belangrijke doelstelling hierbij is om als gemeente energieneutraal te worden. De inwoners van de gemeente Voorst spelen hierbij een grote rol. Door energie te besparen of door zelf energie op te wekken. CO2- besparing is niet de enige winst, een energiezuinige woning zorgt ook …

Inloopavond herinrichting Rijksstraatweg Voorst 12 december

Door de openstelling van de nieuwe rondweg rondom Voorst zal het doorgaande verkeer niet meer door de bebouwde kom van Voorst rijden. De gemeente Voorst gaat de oude route, de Rijksstraatweg, daarom aanpassen aan de nieuwe situatie. Waterleidingbedrijf Vitens gaat gelijktijdig haar leidingen vernieuwen. Om de overlast zo veel mogelijk …

Impuls voor elektrisch rijden

Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van in totaal 43 gemeenten in beide provincies. De gemeente Voorst is één van de deelnemende gemeenten en heeft inmiddels de eerste laadpalen …

NL-Alert controlebericht op maandag 3 december om 12.00 uur

Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid in heel Nederland weer een NL-Alert controlebericht uit. Als u het controlebericht op uw mobiele telefoon ontvangt, weet u zeker dat deze juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets …