Burgemeester grijpt in na knokpartijen recreatieplas Bussloo: vechtersbazen niet meer welkom en alcohol verboden – De Stentor

Strengere regels rond lachgas en alcohol, meerdere boetes én gebiedsverboden: politie, gemeente Voorst en exploitant Leisurelands hebben korte metten gemaakt met de overlastgevende jongeren bij recreatieplas Bussloo. De groep is dinsdag van het terrein gestuurd. De leidende figuren uit de groep mogen hier deze zomer niet meer komen.

Herstelplan voor knautiabij helpt meteen drie soorten

De knautiabij en de knautiawespbij staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Ongeveer 25 procent van de Nederlandse populatie komt voor in het Gelderse rivierengebied. De provincie Gelderland neemt daarom extra maatregelen om beide bijensoorten te behouden. In opdracht van de provincie hebben ATKB en Stachys ecologisch advies eenBron: Natuurbericht….