Raad voert debat over de inclusieve samenleving – DePuttenaer.nl

[PUTTEN] De eerste motie ‘Putten inclusief voor iedereen’ werd ingediend door Wij Putten. Na het indienen van deze motie diende de SGP, mede namens Gemeentebelangen en de ChristenUnie, de motie ‘anti-discriminatie’ in. Er volgde een lang en uitgebreid debat. Uiteindelijk stemden alle raadsleden in met de motie ‘anti-discriminatie’.