Bacterie in ‘zombie-stand’ ontsnapt aan hongerdood

Bacteriën die blootstaan aan een vijandige omgeving, met bijvoorbeeld veel antibiotica of weinig voedingsstoffen, kunnen soms toch overleven door te gaan ‘slapen’. Biologen van de Universiteit van Amsterdam hebben nueen nieuwe, alternatieve overlevingsstrategie ontdekt: een soort zombie-stand, waarin de bacteriën niet slapen, maar alle processen heel traag gaan. …

Chris Slootweg in Nature Chemistry: ‘Groene Chemie is een achterhaald concept’

In een recent artikel in Nature Chemistry introduceert universitair hoofddocent Chris Slootweg van het UvA-onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry een nieuw concept voor duurzame chemie. Hij presenteert de twaalf principes van de Circulaire Chemie, naar analogie van de bekende twaalf principes van de Groene Chemie. Slootweg hoopt op een paradigmaverschuiving in de …