Broek in Waterland grijpt werkbezoek provincie aan om gewenste … – Noordhollands Dagblad

De studie naar de onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland is klaar: de bal ligt bij de politiek om te bepalen op welke manier de ’dorpsplijter’ zal worden aangepakt. De Broeker dorpsraad nodigde een stevige delegatie van de provincie Noord-Holland uit in het dorp om de in hun ogen meest gewenste variant op het hart te drukken. „Neem het alstublieft op in uw verkiezingsprogramma’s.”