Overeenstemming bereikt conceptplan Rivierklimaatpark

De tien samenwerkingspartners hebben overeenstemming bereikt over het conceptplan op hoofdlijnen voor het Rivierklimaatpark. Een plan dat mede tot stand is gekomen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers tijdens onder andere werkateliers, inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken.Bron: Gemeente