Kaders sport en bewegen opgehaald tijdens politiek forum

Op donderdag 7 februari jongstleden gingen raads- en commissieleden en afgevaardigden van sport- en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over het toekomstige sportbeleid in Winterswijk. Dat gebeurde tijdens het politiek forum dat plaatsvond in het gemeentekantoor. Eerst werden de aanwezigen meegenomen in een korte terugblik op wat er de afgelopen …

Gemeentenieuws 19 februari 2019

Met onder andere AutoMaatje van start in Winterswijk, Preventie Platform Jeugd onder de aandacht bij minister Bruins, aanmelden kandidaten ‘Beste Naober 2019’, college op bezoek bij de Kledingbank Winterswijk.Bron: Gemeente