CDA’er Gideon Nijemaning volgt PvdA-wethouder in Velsen op. Commissie koos niet voor PvdA-kandidaat Karateke – Noordhollands Dagblad

Gideon Nijemanting van het CDA is door de klankbordcommissie van de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe wethouder in Velsen. Hij volgt daarmee PvdA’er Marianne Steijn op.