Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte Gorinchem 1.0 vast | destadgorinchem – DeStadGorinchem.nl

[GORINCHEM] De Transitievisie Warmte 1.0 is donderdag 23 september door de gemeenteraad vastgesteld. In de Transitievisie Warmte wordt een route geschetst voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Gorinchem. Per gebied is onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor woningen en gebouwen in de stad.