Gemeenteraad Zaltbommel wil geluidslimieten voor evenementen invoeren

Zaltbommel – De gemeenteraad van Zaltbommel heeft een voorstel aangenomen om geluidslimieten in te voeren bij evenementen en festiviteiten, met als doel gehoorschade bij bezoekers te voorkomen.Deze nieuwe regels zijn strenger dan de landelijke normen en zouden een maximum van 80 dB geluid op de gevels van omliggende woningen toestaan. Daarnaast …