Gezamenlijke openluchtkerkdienst Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte – Adverteren Weekblad Westvoorne … – Weekblad Westvoorne

Tinte – De Protestantse Gemeenten van Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte vieren eerste pinksterdag, zondag 19 mei om 10.00 uur, de pinksterdienst gezamenlijk in de open lucht. Deze speciale dienst vindt plaats op het plein achter Tintestein aan Strypsedijk 48 in Tinte. Bij slecht weer is de dienst in de Sint-Catharijnekerk in Brielle (kijk op de website van een van de kerken).