gmb-2021-98607 : Hoorn – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Verordening inkomensondersteuning gemeente Hoorn   Zaaknummer 1848754   • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.   betreft: Verordeningen inkomensondersteuning en bestrijding misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn.   De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 1. De Verordeningen: Participatie WWB gemeente Hoorn 2012, vastgesteld op 7 februari 2012, Individuele inkomenstoeslag en […]