Grote bezorgdheid over landgoed Duin en Bosch

De groenzones rond de woongebieden worden per woongebied als een gezamenlijk bezit aan de bewoners toegewezen, met de opdracht de zorg voor het groenonderhoud onder te brengen in afzonderlijke groenstichtingen.CASTRICUM – Op landgoed Duin en Bosch in Castricum is al een paar jaar een omvangrijke transformatie gaande. De Stichting …