Maatregelen om afstand te houden op fietspaden

Het Gemeentelijk Beleidsteam gaat vanaf 27 april (Koningsdag) een aantal maatregelen op (fiets)paden nemen om fietsers en voetgangers de ruimte te geven om elkaar op 1,5 meter te kunnen passeren.Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – met het toeristisch seizoen in aantocht – vaak en ook in combinatie met …