Meer ruimte voor permanente bewoning recreatiewoningen … – De Stentor

Meer ruimte voor permanente bewoning recreatiewoningen …
De Stentor
Gemeenten in Overijssel moeten meer ruimte krijgen om de bestemming van recreatiewoningen in bepaalde gevallen om te zetten naar permanente bewoning.