Noodzaak tot bezuinigen staat in Weststellingwerf ter discussie. ‘Ik vind dat het Rijk over de brug moet komen’ – Stellingwerf

Binnen de coalitie van Weststellingwerf dient zich deze collegeperiode een discussie aan over de vraag of er wel bezuinigd moet worden. Dan draait het allemaal om de lagere rijksbijdrage vanaf 2026.