Oostzaan Natuurlijk wil meer aandacht voor handhaving | Al het nieuws uit Oostzaan – Rodi.nl

OOSTZAAN – Hoe zit het met de handhaving in Oostzaan? De fractie van Oostzaan Natuurlijk heeft grote moeite met de manier van handhaven in het dorp. Marja van de Pol, fractiebegeleidster, heeft al een paar keer bij de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) aan de bel getrokken over diverse kwesties, die duidelijk omschreven staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), oftewel de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar zonder resultaat. Zij dringt er bij de handhavers op aan om hier serieuze aandacht aan te besteden.