Positief saldo Programmabegroting Zwartewaterland 2018-2021 in alle … – NieuwsOverijssel (persbericht)

NieuwsOverijssel (persbericht)
Hasselt – De Programmabegroting 2018-2021 laat in alle jaarschijven een positief jaarbeeld zien. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland zet hiermee het beleid om structureel financieel gezond te worden…