Positief

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft het hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 ‘HOOP, LEF EN TROTS’ met belangstelling ontvangen. Het college is blij te lezen dat de regeringspartijen benadrukken dat elke regio telt. Dit biedt kansen voor Flevoland om de ambitie van het bouwen van 100.000 nieuwe woningen in de veelzijdige provincie te …