Schagen wil de spil regio blijven

Omdat het college van burgemeester en wethouders absoluut niet gelooft in krimp, ligt de prioriteit in de structuurvisie voor de komende vijftien jaar bij het nastreven van ‘beperkte groei met behoud van de spilfunctie’ die Schagen in de Noordkop vervult.