Woningen voor zorgpersoneel, kinderopvang, beter ov: álles uit de kast voor behoud geboortezorg – AD

Zorgpersoneel dat voorrang krijgt bij sociale huurwoningen, 24/7 kinderopvang, betere ov-verbindingen: de gemeente Zoetermeer is bereid álles uit de kast te halen om ervoor te zorgen dat de afdeling geboortezorg blijft in het HagaZiekenhuis Zoetermeer. De stad is zelfs bereid om te kijken of ze kan helpen tekorten op te lossen.