[Podcast] Stichting Jachthaven Katwijk en Bewonersgroep ‘Atlantic’ over ‘Gebiedsvisie Het Havenscharnier’ – RTV Katwijk

De gemeenteraad stelt binnenkort de ‘Gebiedsvisie Het Havenscharnier’ vast.  Deze gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen in het plangebied. En volgens de verwachting van het college kunnen er tussen de 250 tot 450 woningen gebouwd worden. En samen met de initiatieven van de ontwikkelaars en de bijdrage van de bewoners wordt een boeiende en […]

[Podcast] Hoe verder met Rijnlandroute Fase 2 – RTV Katwijk

Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen is er een motie ingediend en aangenomen waarin Gedeputeerde Staten verzocht wordt om actie te ondernemen teneinde te bezien of en hoe de Rijnlandroute Fase 2 gerealiseerd kan worden. Rijnlandroute Fase 2 is het gebied tussen de N441, kruising Wassenaarseweg tot aan de gemeente Noordwijk.  Tijdens de Provinciale Staten-commissievergadering Bereikbaarheid en […]