Besluitvorming Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg aangepast

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de colleges van Katwijk en Wassenaar hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied op en rondom het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Deze vier partijen hebben dit vastgelegd in Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg (BA).Optimalisatie Bestuurlijke afsprakenIn Wassenaar heeft de commissie …