Gebiedsontwikkeling Noordmanshoek eindelijk concreet

De eerste concrete stappen voor de gebiedsontwikkeling van de Noordmanshoek in Wijhe zijn gezet. De zogeheten ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark Noordmanshoek ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen bij het college. Nadat de termijn isBron: De Stentor – Salland