De raad gaat niet over afschaffen van de verhuurdersheffing, maar bemoeit zich er wel mee

De woningcorporaties hadden veel geld, maar investeerden te weinig. De overheid had geld te kort en besloot via de verhuurdersheffing dat geld over te hevelen naar de rijks schatkist. De huidige problemen op de woningmarkt doen stemmen opgaan de verhuurdersheffingBron: RTV Assen