Feest Onze Lieve Vrouw ter Nood

HEILOO – Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Heilooër Kapellaan viert zondag 26 mei in het bisdom Haarlem-Amsterdam het feest met een bij­zon­dere devotie. Deze vie­ring, gewor­teld in eeuwen van traditie, brengt gelo­vi­gen samen in gebed en dank­baar­heid voor de voor­spraak van de Heilige Maagd Maria. Pelgrims verzamelen zich bij de kapel, waar kaarsen wor­den aangestoken en gebe­den wor­den opgedragen voor ze­ge­ningen en bescher­ming.