Plannen voor knarrenhof aan Ruigekade – Het laatste nieuws uit Leiderdorp – Leiderdorps Weekblad

Een groep ouderen wil een knarrenhof realiseren op het perceel Ruigekade 2 in Leiderdorp. Een knarrenhof is een woonvorm waarbij meerdere huishoudens elkaar helpen en voor elkaar zorgen, zonder privacy of onafhankelijkheid te verliezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief advies gegeven over het plan, dat op 26 februari wordt besproken in de gemeenteraad.