Raad unaniem over herplantplicht – Het laatste nieuws uit Leiderdorp – Leiderdorps Weekblad

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag unaniem een amendement goedgekeurd dat de regels voor het herplanten van bomen aanscherpt. Dit amendement, ingediend door D66 en PvdA-GroenLinks, wijzigt de “Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2018” om deze beter aan te laten sluiten bij de Omgevingswet die sinds begin 2024 geldt.