Tapes geven schijn van belangenverstrengeling rond kanaalkwestie prijs, er wordt zelfs om gelachen – Tubantia

VRIEZENVEEN – Ondanks de schijn van belangenverstrengeling behandelde de commissie bezwaarschriften van Twenterand een zaak net als alle anderen. Pas nadat een audio-opname, die net iets te lang doorloopt, werd vrijgegeven is besloten dat alles opnieuw moest. „Ik ben flink wat avondjes met haar uit geweest.”