Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 3 september 2019 voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel het wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BPW6018-C001 ongewijzigd heeft …