Veel Houtenaren zijn heel genuanceerd over de plannen voor een Houten Hub – Houtens Nieuws

[HOUTEN] Soms lijkt het wel alsof half Houten vóór en half Houten tegen de plannen voor de Houten Hub is. De huisvesting voor statushouders, starters en maatschappelijke organisaties in Houten Oost maakt emotionele reacties los aan beide kanten van het spectrum. Toch is er een hele grote middengroep, die er heel genuanceerd in staat. Dat bleek tijdens inspraakmomenten en door willekeurige Houtenaren er actief naar te vragen.