Vurige historie van Baarn – Gooieneemlander

De grootste brand van Baarn was ongetwijfeld die van 1481. De troepen van graaf Jan van Holland kwamen langs en zetten hun conflict met de bisschop van Utrecht wat kracht bij door Baarn tot de grond toe plat te branden. Alleen de kerk bleef overeind. Het duurde tot de aanleg van het spoor eind 19e eeuw tot Baarn zich weer enigszins herstelde, maar dat is een ander verhaal. Van de brandschatting in naam van de graaf zijn logischerwijs geen foto’s. Van latere brand wel. De mooiste zijn te zien bij de nieuwe expositie van de Historische Kring Baerne: Brand!!!

Reactie Passie voor Wassenaar op monumenten beleid gemeente … – Wassenaarders

Wassenaar – Het monumentenbeleid van de Gemeente Wassenaar is onbegrijpelijk. Aantasting in privacy en honderden miljoenen waardevermindering van onroerend goed. Honderden eigenaren woedend. In Wassenaar staan veel prachtige huizen en gebouwen. Mooie panden die tot stand zijn gekomen zonder tussenkomst van de lokale overheid. Het is juist het particuliere initiatief dat ten grondslag ligt aan…