Carbid schieten verboden in gemeente Schagen

Landelijk komt er geen algemeen geldend verbod, waardoor elke gemeente zelf kan besluiten op welke manier er met de melkbustraditie wordt omgegaan. In onze gemeente is carbid schieten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 2:74A) verboden.Bron: Gemeente Schagen

Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen gesaneerd worden waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillereBron: Gemeente …