Opsjitte en avensearje – Leeuwarder Courant

Vorige week donderdag is in zijn woonplaats Heerenveen Gerrit Rombout overleden, die na een carrière van zevenendertig jaar bij de overheid in 1984 zijn ambt van burgemeester van het Bildt neerlegde en directeur werd van rederij Doeksen. Dat iemand uit het bedrijfsleven burgemeester wordt, komt wel vaker voor, in Fryslân bijvoorbeeld Wiebe Pitlo, die van Unilever (Knorr-soepen) in Gaasterlân-Sleat terecht kwam, maar het omgekeerde was toen een unicum.

Harje | Opsjitte en avensearje – Leeuwarder Courant

Vorige week donderdag is in zijn woonplaats Heerenveen Gerrit Rombout overleden, die na een carrière van zevenendertig jaar bij de overheid in 1984 zijn ambt van burgemeester van het Bildt neerlegde en directeur werd van rederij Doeksen. Dat iemand uit het bedrijfsleven burgemeester wordt, komt wel vaker voor, in Fryslân bijvoorbeeld Wiebe Pitlo, die van Unilever (Knorr-soepen) in Gaasterlân-Sleat terecht kwam, maar het omgekeerde was toen een unicum.

GroeneRuimte Nieuws: Landbouworganisaties willen kwelderwallen Noordwest-Friesland – GroeneRuimte.nl

Boerenorganisaties willen meer ruimte in het bestemmingsplan om in te kunnen grijpen in het landschap van kwelderwallen in het noordwesten van Friesland. De betrokken gemeenten Harlingen en Waadhoeke laten in het nieuwe bestemmingsplan wel wat meer toe, maar LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond vinden de beperkingen nog te ver gaan. Het herverkavelingsproject in het gebied loopt daardoor waarschijnlijk vertraging op.

Landbouworganisaties willen kwelderwallen Noordwest-Friesland – GroeneRuimte.nl

Boerenorganisaties willen meer ruimte in het bestemmingsplan om in te kunnen grijpen in het landschap van kwelderwallen in het noordwesten van Friesland. De betrokken gemeenten Harlingen en Waadhoeke laten in het nieuwe bestemmingsplan wel wat meer toe, maar LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond vinden de beperkingen nog te ver gaan. Het herverkavelingsproject in het gebied loopt daardoor waarschijnlijk vertraging op.

GroeneRuimte Nieuws: Landbouworganisaties willen in kunnen grijpen in kwelderwallen Noordwest-Friesland – GroeneRuimte.nl

Boerenorganisaties willen meer ruimte in het bestemmingsplan om in te kunnen grijpen in het landschap van kwelderwallen in het noordwesten van Friesland. De betrokken gemeenten Harlingen en Waadhoeke laten in het nieuwe bestemmingsplan wel wat meer toe, maar LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond vinden de beperkingen nog te ver gaan. Het herverkavelingsproject in het gebied loopt daardoor waarschijnlijk vertraging op.